Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Aktualności

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - PROW 2014-2020

piątek, 20 maja 2016, 09:58

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2016 roku dotycząca obowiązku posiadania przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Pobierz

doc00412620160520081823_001.jpg

 

doc00412720160520081851_001.jpg

Data ostatniej modyfikacji: 20-05-2016 10:36 Autor: Krzysztof Flis

« wróć