Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Aktualności

Kwota dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR

Kwota dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR

środa, 16 marca 2016, 09:16
Szanowni  Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) z dnia 7 października 2015 r. dla którego termin składania wniosków obowiązywał od 9 listopada do 31 grudnia 2015 r., wypełniając zapisy Regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika nr 6 do tego regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie lubelskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest kwota:  42 457 294,35 euro.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR (str. 3), LSR zakładające współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostaną wybrane w ramach PROW 2014-2020 do wysokości tej kwoty, biorąc pod uwagę jedynie wnioskowaną wysokość środków w ramach poddziałań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętych PROW 2014-2020.

Dla wszystkich LSR wybranych, a współfinansowanych ze środków EFRROW wskazane zostaną wysokości środków w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013, nielimitowane ww. kwotą dostępnych środków.

 

Data ostatniej modyfikacji: 16-03-2016 14:40 Autor: Krzysztof Flis

« wróć