Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Aktualności

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

środa, 15 czerwca 2016, 15:09

W dniu 14 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zawarte będą w kolejności wynikającej z listy operacji do wyczerpania dostępnych środków tj. na dzień 14.06.2016 roku do pozycji 128

Uchwała Zarządu Nr CVIII/2227/2016

Lista Operacji załącznik do uchwały

Data utworzenia: 15-06-2016 15:11 Autor: Krzysztof Flis

« wróć