Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Aktualności

Zatwierdzona Lista ocenionych i wybranych LSR

Zatwierdzona Lista ocenionych i wybranych LSR

piątek, 22 kwietnia 2016, 15:02

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdziła Listę ocenionych i wybranych lokalnych strategii rozwoju, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 9 listopada do 31 grudnia 2015 roku.

Lista ocenionych i wybranych LSR 

Data utworzenia: 22-04-2016 15:11 Autor: Krzysztof Flis

« wróć