Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Aktualności

 • Zapraszamy na szkolenie dla LGD z Województwa Lubelskiego

  Zapraszamy na szkolenie dla LGD z Województwa Lubelskiego

  piątek, 14 września 2012, 10:19

  Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza po jednym przedstawicielu z każdej Lokalnej Grupy Działania z terenu Województwa Lubelskiego na szkolenie w terminie 24 - 25 września 2012 r. związane z wypełnianiem wniosków o przyznanie pomocy i płatność dla małych projektów

 • Uwaga - zmiana rozporządzenia

  Uwaga - zmiana rozporządzenia

  czwartek, 13 września 2012, 13:50

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o wprowadzonych zmianach rozporządzenia dotyczących zasad oraz trybu ubiegania się i wypłaty pomocy w działaniach objętych naborami wniosków, za które odpowiedzialne są lokalne grupy działania.

 • "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wersja 6z

  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wersja 6z

  czwartek, 13 września 2012, 13:21

 • Kraina wokół Lublina - Korekta terminu naboru

  czwartek, 13 września 2012, 08:07

  Z przyczyn technicznych został przesunięty termin rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy ogłaszany przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina". Aktualny termin składania wniosków: 27.09.2012r. - 23.10.2012r.

 • Zaproszenie na dożynki powiatowe

  Zaproszenie na dożynki powiatowe

  środa, 22 sierpnia 2012, 10:02

 • Formularz wniosku Odnowa wsi oś IV Leader wersja 4z

  Formularz wniosku Odnowa wsi oś IV Leader wersja 4z

  czwartek, 19 lipca 2012, 11:56

  Formularz wniosku Odnowa wsi oś IV Leader wersja 4z

 • Szkolenie dla LGD

  Szkolenie dla LGD

  poniedziałek, 16 lipca 2012, 12:08

  szkolenie dla LGD 20.07.2012r.

 • Formularze umów 421 Wdrażanie projektów współpracy 7z

  Formularze umów 421 Wdrażanie projektów współpracy 7z

  poniedziałek, 16 lipca 2012, 10:33

  Wzory umów przyznania pomocy dla działania 421 Wdrażanie projektów współpracy 7z

 • III Festiwal Produktu Lokalnego

  III Festiwal Produktu Lokalnego

  poniedziałek, 16 lipca 2012, 08:19

  29 lipca w Nałęczowie III Festiwal Produktu Lokalnego Zapraszamy na III Festiwal Produktu Lokalnego, który odbędzie się w Nałęczowie 29 lipca, w niedzielę, o godz. 14.00 na skwerze przed Urzędem Miejskim. Swój udział zapowiedziało blisko 40 wystawców z obszaru 11 gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

 • Uchwała Zarządu Województwa zatwierdzająca listę operacji "Mój Rynek"

  Uchwała Zarządu Województwa zatwierdzająca listę operacji "Mój Rynek"

  wtorek, 10 lipca 2012, 14:18

  W dniu 3 lipca 2012r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjąl uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego

 • Załącznik do Wniosku 413 Małe Projekty (wersja 6z) wyprzedzające finansowanie

  poniedziałek, 25 czerwca 2012, 10:23

  Wejście w życie w dniu 8 czerwca 2012r. ustawy z 30 marca 2012r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U.z 2012, poz.577), umożliwiło beneficjentom PROW 2007-2013 realizującym operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" otrzymanie z agencji płatniczej środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji. W związku z powyższym do czasu dostosowania aktywnego formularza wniosku o przyznanie pomocy.

 • Małe projekty - wyprzedzające finansowanie

  poniedziałek, 18 czerwca 2012, 15:42

  Informujemy, że Beneficjenci PROW 2007-2013 realizujący operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" mogą otrzymać z agencji płatniczej środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w zakresie małych projektów. Do pobrania - załącznik do wniosku w wersji 6z.

 • Nabór wniosków

  czwartek, 14 czerwca 2012, 13:30

  Samorząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Ważne: dot. składania Ankiet monitorujących

  czwartek, 14 czerwca 2012, 11:02

  Departament Koordynacji Projektów Europejskich UMWL w Lublinie przypomina o wynikającym z umowy o przyznanie pomocy obowiązku składania Ankiet monitorujących dotyczących działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - tzw. „małe projekty" oraz „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie projektów współpracy”.

 • Zmiana wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

  poniedziałek, 11 czerwca 2012, 14:54

  W załączeniu znajduje się wersja elektroniczna pisma (scan pisma znak: DDD-0721-25/WL-DB/12 z dnia 8.06.2012r.) wraz z załącznikami.

 • Zatwierdzona listę operacji w ramach Działania 125

  poniedziałek, 4 czerwca 2012, 12:22

  W dniu 29.05.2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził uchwałą listę operacji  w ramach Działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013.

 • Festyn PROW 2007-2013

  piątek, 1 czerwca 2012, 09:16

  Zapraszamy na festyn organizowany we współpracy z Radiem Lublin, Burmistrzem Janowa Podlaskiego oraz Janowskiego Ośrodka Kultury.

 • Zmiana formularza wniosku "Odnowa i Rozwój Wsi" Oś IV

  piątek, 1 czerwca 2012, 09:07

  W załączeniu znajduje się formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 46/2012 Prezesa ARiMR z dnia 8 maja 2012r. zmieniającym zarządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013.

 • Ważne: dot. postępowania przetargowego

  wtorek, 29 maja 2012, 09:57

  Pismo w sprawie zwrócenia szczególnej uwagi w postępowaniach przetargowych na niestosowanie nazw własnych.

 • Festyn PROW 2007-2013

  wtorek, 22 maja 2012, 14:35

  Zaproszenie na festyn Radia Lublin przygotowany we współpracy z PROW 2007-2013.

Strona: