Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Aktualności

 • Uroczyste wręczenie umów oraz szkolenie nt. Mój rynek

  poniedziałek, 21 listopada 2011, 09:32

  29 listopada br. o godz. 11:00 w Teatrze Muzycznym w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 odbędzie się uroczyste wręczenie umów na realizację operacji przyjętych przez Zarząd Województwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej“ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 • Rozporządzenie - Mój rynek

  poniedziałek, 21 listopada 2011, 09:26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 142, poz. 833).

 • Lista operacji - działanie 125 - Scalanie gruntów

  piątek, 4 listopada 2011, 12:57

  W dniu 2 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził uchwałą listę operacji w ramach Działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013 - IV nabór.

 • Uzupełnienie informacji o naborze w ramach gospodarki wodnej.

  poniedziałek, 31 października 2011, 13:01

  Nabór nie obejmuje „nowych wyzwań” czyli projektów dotyczących retencji wodnej.

 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w działaniu 125

  poniedziałek, 31 października 2011, 10:20

  Informujemy o konieczności składania przez Wnioskodawców w ramach działania 125 - "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" kopii decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jako dodatkowego dokumentu w sprawie.

 • Rozporządzenie w sprawie targowisk

  wtorek, 25 października 2011, 08:54

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.

 • Pytania i odpowiedzi - targowiska

  wtorek, 25 października 2011, 08:23

  W zakładce "Pytania i odpowiedzi" pojawiły się informacje dotyczące działania "Podstawowe usługi..." w zakresie targowisk.

 • Uchwała w sprawie terminu składania wniosków w ramach działania: "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"

  piątek, 21 października 2011, 06:08

  W załączeniu uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operację w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 • Lista operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

  wtorek, 11 października 2011, 09:36

  W dniu 11 października 2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę nr LXIX/1316/2011 zatwierdzającą listę operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

 • Nabór wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  poniedziałek, 3 października 2011, 12:26

  Informujemy, że Prezes ARiMR ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 w terminie od 26.09.2011 do 07.10.2011r.

 • Nowe formularze wniosków o płatność

  poniedziałek, 3 października 2011, 06:40

  Informujemy, że wprowadzono nowe formularze wniosków o płatność w zakresie "Wdrażania lokalnych strategii rowoju", "Odnowa i rozwój wsi" wersja 3z, 4z; w zakresie "Podstawowych usług" wersja 5z; Następca w zakresie "Podstawowych usług".

 • Projekty listy operacji dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

  czwartek, 22 września 2011, 12:31

  W załączeniu znajdują się projekty list rankingowych projektów zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru II w  2011 roku. Podane listy zostaną zatwierdzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

 • Uwaga! Zwroty nadmiernie pobranych kwot

  wtorek, 20 września 2011, 06:36

  Beneficjenci Osi 4 Leader, którzy są zobowiązani do zwrotu nadmiernie pobranej kwoty wyprzedzającego finansowania/zaliczki muszą dokonywać wpłaty na rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydzielony dla środków odzyskanych lub zwróconych przez Beneficjentów w ramach PROW na lata 2007-2013.

 • Zmiana formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach Małych Projektów

  poniedziałek, 12 września 2011, 12:21

  Od 18 lipca 2011r. obowiązuje nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Małych projektów (wersja 5z).

 • Katalog "Przykłady Dobrych Praktyk"

  poniedziałek, 5 września 2011, 13:43

  Departament Koordynacji Projektów Europejskich zamierza wydać katalog promocyjny „Przykłady dobrych praktyk PROW 2007-2013 w Województwie Lubelskim”, w którym zamieszczone będą informacje o najciekawszych projektach dofinansowanych w ramach PROW. Zapraszamy do zgłaszania projektów. Termin: 12 września 2011r.

 • Podstawowe usługi...-zmiana instrukcji do wniosku 7z (Mój rynek)

  czwartek, 11 sierpnia 2011, 10:27

  W dniu 26.07.2011r. został przekazany Państwu formularz wniosku (wersja 7z) o przyznanie pomocy w zakresie działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz instrukcja wypełniania wniosku, w której na 18 stronie znalazł się zapis, że „Wnioskodawca może rozpocząć realizacje operacji jeszcze przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy, jednak nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.” Taki zapis nie uwzględniał możliwości ponoszenia przez wnioskodawcę kosztów ogólnych operacji przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 roku. Aktualny zapis precyzuje również kwestię ponoszenia kosztów inwestycyjnych. 

 • Wyjasnienia do zmiany "Księgi wizualizacji znaku..."

  środa, 10 sierpnia 2011, 13:31

  Uprzejmie informuję, iż w związku z pojawiającymi się pytaniami, wątpliwościami oraz niepoprawnym oznakowaniem m.in. materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących PROW 2007-2013, dokonane zostały zmiany w Księdze Wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013.

 • Nowe formularze wniosków oraz zmiana Księgi znaku

  wtorek, 2 sierpnia 2011, 13:36

  Uprzejmie informuję, że w zakładkach pojawiły się: formularz wniosku wraz z instrukcją dla działania "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" , forlmuarz wniosku dla działania Podstawowe uslugi... oraz Księga znaku marki PROW obowiązująca od dnia 20.07.2011r.

 • Zaproszenie na spotkanie dot. zamówień publicznych

  poniedziałek, 13 czerwca 2011, 11:36

  W związku z realizacją  umów o przyznanie pomocy zawartych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Lublinie a Beneficjentami pomocy w ramach PROW 2007-2013 uprzejmie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się dnia 21 czerwca/wtorek/2011r o godzinie 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4.Tematem spotkania będzie omówienie najczęściej spotykanych błędów w przeprowadzanych przez samorządy postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas rozliczania wniosków o płatność.

 • Numer rachunku bankowego wydzielonego dla środków odzyskanych lub zwróconych przez beneficjentów.

  czwartek, 26 maja 2011, 08:54

  W związku z licznymi zapytaniami ze strony Beneficjentów dotyczącymi numeru rachunku bankowego wydzielonego dla środków odzyskanych lub zwróconych przez Beneficjentów informujemy, iż właściwym rachunkiem do dokonywania zwrotów ww. środków finansowych jest rachunek o numerze: 08 1010 1010 0088 2014 9640 0000.

Strona: