Wyszukiwanie zaawansowane

Dane statystyczne

Legenda:
Limit środków finansowcyh
Wykorzystane środki finansowe

Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Odnowa i rozwój wsi

Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej

Oś I – Poprawa konkurencyjności  sektora rolnego i leśnego

Scalanie gruntów

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Oś IV PROW - LEADER

Małe Projekty

Mała Odnowa