Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Materiały informacyjne i szkoleniowe

Nowe możliwości wsparcia dla Samorządów w ramach PROW 2007 - 2013 (Mój rynek) - pobierz

Zbigniew Januszek

Wzór ogłoszenia o naborze - pobierz

zasady wymiany informacji lipiec 2011 spotkanie z lgd - pobierz

Zmiany dotyczące WOPP w ramach Małych projektów - pobierz

Adam Puchajda

 

KONKURS 2013 - "Lubelskie Dobrze Praktyki PROW 2007-2013 komplementarność i innowacyjność"

1. Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych projektów  - pobierz

2. Artykuły sponsorowane: 

I miejsce: Gmina Wierzbica – tytuł projektu: Budowa systemu poboru i dystrybucji wody na terenie gminy Wierzbica etap II, etap III - pobierz

II miejsce (ex aequo)Gmina Zwierzyniec - Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II; oraz Gmina Werbkowice - Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach - pobierz

III miejsce (ex aequo)Gmina Chełm - Centrum Kulturalno-Sportowe Gminy Chełm w Rożdżałowie, Gmina Kraśnik - Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża Kolonia wraz z infrastruktura towarzyszącą – II etap - pobierz

Data ostatniej modyfikacji: 23-12-2013 13:56 Autor: Katarzyna Kędzierska