Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Procedury monitorowania

Z dniem 17 listopada 2015r. wchodzi w życie Wytyczna nr 106/4/2015 wprowadzająca zmiany do Książki Procedur monitorowania i sprawozdawczości (Nr KP-008/v.12/z) – procedury dotyczącej monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw, na podstawie której wprowadzone zostają zmiany w załącznikach:

Ankieta, Instrukcja 313_322_323 Odnowa i rozwój wsi - Załącznik nr 10  

Ankieta, Instrukcja 413 Wdrażanie LSR - Załącznik nr 12

Ankieta, Instrukcja, Sprawozdanie 421 Wdrażanie Projektów Współpracy - Załącznik nr 13

Sprawozdanie z realizacji LSR (roczne) - Załącznik nr 17

Sprawozdanie z realizacji LSR (za cały okres) - Załącznik nr 18

Z dniem 31 października 2013r. wchodzi w życie Wytyczna nr 92/12/2013 wprowadzająca zmiany do Książki Procedur monitorowania i sprawozdawczości (Nr KP-008/v.10/z) – procedury dotyczącej monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw, na podstawie której wprowadzone zostają zmiany w załącznikach

SZANOWNI PAŃSTWO - ZAŁĄCZNIKI SĄ SPAKOWANE tzn należy wcisnąć pobierz → zapisz → po zapisaniu np na pulpicie Państwa komputera przyciskiem prawym myszy zaznaczyć wypakuj tutaj

Obowiązujące załączniki:

Dokumenty aplikacyjne do poddziałania wsparcie przygotowawcze w ramach LEADER:

- Ankieta monitorująca realizację zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy - pobierz

- Instrukcja wypełniania ankiety - pobierz

 

321 Podstawowe usługi... - sprawozdanie wraz z instrukcją v.10- pobierz

313_322_323 Odnowa i rozwój wsi - ankieta i sprawozdanie z instrukcją v.10- - pobierz

431 Funkcjonowanie LGD - sprawozdanie wraz z instrukcją v.10- - pobierz

413 Wdrażanie LSR - ankiety i sprawozdania z instrukcjami v.10- - pobierz

421 Wdrażanie Projektów Współpracy - ankiety i sprawozdania z instrukcjami v.10- - pobierz

Sprawozdanie z realizacji LSR v.10- - pobierz

125 Scalenia - ankiety i sprawozdania z instrukcjami v.10- - pobierz

125 Woda - ankiety i sprawozdania z instrukcjami v.10- - pobierz

 

W związku z otrzymanym z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 03.01.2013r. informujemy o zmianie załącznika nr 12 w ramach działania Wdrażanie LSR Procedury monitorowania KP.008. Format sprawozdania obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej:

zał 12 Wdrażanie LSR:

413 (małe projekty) ankieta - instr.v9 - pobierz

413 (małe projekty) ankieta.v9- pobierz

413 (małe projekty) sprawozdanie - instr.v9- pobierz

413 (małe projekty) sprawozdanie (dotyczy wersji 1z, 2z, 3z WoPP).v9- pobierz

413 (małe projekty) sprawozdanie (dotyczy wersji 4z WoPP i późniejszych).v9- pobierz

413 (odnowa) ankieta turyst - instr.v9-pobierz

413 (odnowa) ankieta turyst.v9-pobierz

413 (odnowa) sprawozdanie - instr.v9- pobierz

413 (odnowa) sprawozdanie.v9- pobierz

 

KP-008/v.8/z Książka Procedur monitorowania i sprawozdawczości - procedura dotycząca monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla zadań delegowanych do samorządów województw - obowiązuje od 9 stycznia 2012r.:

 

 

Zmiana Książki Procedur monitorowania i sprawozdawczości - procedura dotycząca monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla zadań delegowanych do samorządów województw (KP-008/v.9/z) - obowiązuje od dnia 26 listopada 2012 r.

 

zał 9 Podstawowe usługi:

instrukcja do sprawozdania końcowego v.9 - pobierz

sprawozdanie końcowe v.9 - pobierz

zał 10 Odnowa i rozwój wsi:

sprawozdanie koncowe odnowa v9 - pobierz

instrukcja do spr odnowa  v.9- pobierz

instrukcja do ankiety v9-pobierz

ankieta - turystyka v9-pobierz

zał 11 Funkcjonowanie LGD:

Isntrukcja do sprawozdania v9 - pobierz

Sprawozdanie v9 - pobierz

zał 12 Wdrażanie LSR:

413 (małe projekty) ankieta - instr.v9 - pobierz

413 (małe projekty) ankieta.v9- pobierz

413 (małe projekty) sprawozdanie - instr.v9- pobierz

413 (małe projekty) sprawozdanie (dotyczy wersji 1z, 2z, 3z WoPP).v9- pobierz

413 (małe projekty) sprawozdanie (dotyczy wersji 4z WoPP i późniejszych).v9- pobierz

413 (odnowa) ankieta turyst - instr.v9-pobierz

413 (odnowa) ankieta turyst.v9-pobierz

413 (odnowa) sprawozdanie - instr.v9- pobierz

413 (odnowa) sprawozdanie.v8- pobierz

zał 13 Współpraca...

421 ankieta - instr do wersji 1.v9-pobierz

421 ankieta - instr do wersji 2.v9- pobierz

421 ankieta - wersja 1.v9-pobierz

421 ankieta - wersja 2.v9- pobierz

421 sprawozdanie z operacji - instr do wersji 1.v9- pobierz

421 sprawozdanie z operacji - instr do wersji 2.v9- pobierz

421 sprawozdanie z operacji - wersja 1.v9- pobierz

421 sprawozdanie z operacji - wersja 2.v9- pobierz

421 sprawozdanie z projektu - instr.v9- pobierz

421 sprawozdanie z projektu.v9- pobierz

zał 14 Scalanie gruntów:

Instrukcja do sprawozdania v 9 scalanie - pobierz

Sprawozdanie v9 scalanie - pobierz

zał 15 Melioracje

Instrukcja do sprawozdania v 9 melioracje - pobierz

Sprawozdanie v9 melioracje - pobierz

 

zał 17 Realizacja LSR:

Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR.v9- pobierz

Sprawozdanie z realizacji LSR.v8 - pobierz

 

Wcześniejsza procedura:

zał 9 Podstawowe usługi:

instrukcja do sprawozdania końcowego - pobierz

sprawozdanie końcowe - pobierz

zał 10 Odnowa i rozwój wsi:

sprawozdanie koncowe odnowa v8 - pobierz

instrukcja do spr odnowa  v.8- pobierz

instrukcja do ankiety v8-pobierz

ankieta - turystyka v8-pobierz

 zał 11 Funkcjonowanie LGD:

INSTRUKCJA DO SPRAWOZDANIA - FUNKCJONOWANIE LGD.v8 - pobierz

SPRAWOZDANIE - FUNKCJONOWANIE LGD (v8) - pobierz

zał 12 Wdrażanie LSR:

413 (małe projekty) ankieta - instr.v8 - pobierz

413 (małe projekty) ankieta.v8- pobierz

413 (małe projekty) sprawozdanie - instr.v8- pobierz

413 (małe projekty) sprawozdanie (dotyczy wersji 1z, 2z, 3z WoPP).v8- pobierz

413 (małe projekty) sprawozdanie (dotyczy wersji 4z WoPP i późniejszych).v8- pobierz

413 (odnowa) ankieta turyst - instr.v8-pobierz

413 (odnowa) ankieta turyst.v8-pobierz

413 (odnowa) sprawozdanie - instr.v8- pobierz

413 (odnowa) sprawozdanie.v8- pobierz

zał 13 Współpraca...

421 ankieta - instr do wersji 1.v8 -pobierz

421 ankieta - instr do wersji 2.v8- pobierz

421 ankieta - wersja 1.v8-pobierz

421 ankieta - wersja 2.v8- pobierz

421 sprawozdanie z operacji - instr do wersji 1.v8- pobierz

421 sprawozdanie z operacji - instr do wersji 2.v8- pobierz

421 sprawozdanie z operacji - wersja 1.v8- pobierz

421 sprawozdanie z operacji - wersja 2.v8- pobierz

421 sprawozdanie z projektu - instr.v8- pobierz

421 sprawozdanie z projektu.v8- pobierz

zał 14 Scalanie gruntów:

I_SPR_125_SCALANIE_v8 - pobierz

SPR_125_SCALANIE_v8 - pobierz

zał 15 Melioracje

I_SPR_125_WODA_v8 - pobierz

SPR_125_WODA_v8 - pobierz

zał 17 Realizacja LSR:

Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR.v8- pobierz

Sprawozdanie z realizacji LSR.v8 - pobierz

Data ostatniej modyfikacji: 10-11-2015 14:58 Autor: Krzysztof Flis