Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

PROW 2014-2020

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa przyznania pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 

Wniosek o płatność

Informacja dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność

Informacja monitorująca realizację operacji

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej

UWAGA

W dniu 31.05.2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) udostępniła wersje Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierającą techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C.- Pobierz

Zmodyfikowana została również wersja formularza Informacji dla LGD na potrzeby wypełnienia wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020 (.excel).  Modyfikacja dotyczyła wyświetlania liczb w formacie procentowym w polu 4. Stawka procentowa, tak aby, wartość z pola. 6 Iloczyn stawki procentowej i podstawy ustalenia kwoty pomocy, była poprawnie wyliczona  i uwzględniała wartość procentową z pola 4. - Pobierz

„Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Pobierz

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. - Pobierz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Formularz Umowy przyznania pomocy z dnia 16 listopada 2015 roku

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 5 do Umowy

Formularz Umowy przyznania pomocy z dnia 9 maja 2016 roku

Załącznik nr 1 do Umowy 

Załącznik nr 2 do Umowy 

Załącznik nr 3 do Umowy 

Załącznik nr 4 do Umowy 

Załącznik nr 5 do Umowy 

Wniosek o płatność "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"- PROW 2014-2020_7./1

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - PROW 2014-2020_7./1

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570). - Pobierz

 

Ø  Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - Pobierz

Ø  Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich - Pobierz

Ø  PROW 2014-2020 - wersja skrócona - Pobierz

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów -  Pobierz