Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Pytania i odpowiedzi

Zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy i o płatność w ramach PROW 2007-2013 - pobierz

 

Interpretacja MRiRW dotycząca możliwości współfinansowania operacji ze środków Ministra Sportu i Turystyki(21.03.2012) - pobierz

Interpretacja MRiRW dotycząca możliwości utworzenia centrum edukacyjno – kapitałowego oraz refundacji kosztów zatrudnienia doradcy w ramach realizacji małego projektu w działaniu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 (21.03.2012) - pobierz

Interpretacja MRiRW dotycząca możliwości przyznania pomocy na operację realizowaną w lokalizacji, w której prowadzona jest działalność gastronomiczna(21.03.2012) - pobierz

Interpretacja MRiRW dotycząca możliwości przyznania pomocy na uruchomienie punktu informacji turystycznej poprzez wyposażenie sali konferencyjnej oraz pokoi gościnnych (19.03.2012) - pobierz

Interpretacja MRiRW dotycząca ustalenia administratora danych osobowych przetwarzanych w lokalnych grupach działania (19.03.2012) - pobierz

Interpretacja MRiRW dotycząca zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - kosiarki z dołączonym pługiem do odśnieżania w ramach pkt 1a zakresu realizacji małych projektów (28.02.2012) - pobierz

Interpretacja MRiRW dotycząca tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy lub uzyskania wyższej kwoty pomocy (22.02.2012) - pobierz

Interpretacja MRiRW dotycząca rękodzieła i wyrobów lokalnych (21.02.2012) - pobierz

Pytania i odpowiedzi "Podstawowe usługi..." TARGOWISKA - pobierz

Pytania i odpowiedzi "Odnowa i rozwój wsi" - pobierz

Pytania i odpowiedzi "Podstawowe usługi..." - pobierz

Pytania dotyczące wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LEADER):

Beneficjenci- pobierz

Odbudowa i remont zabytków -pobierz

Remont i wyposażenie świetlic wiejskich - pobierz
Wyposażenie i remont muzeów - pobierz
Mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - pobierz
Organizacja imprez i szkoleń - pobierz
Działalność rolnicza -pobierz
Informacja i promocja - pobierz
Zasady kwalifikowalności - pobierz
Wybór wniosków przez LGD - pobierz
źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data utworzenia: 11-08-2011 10:17 Autor: